Peristiwa Penting di bulan Dzul Qa’dah

Tidak seperti yang terjadi pada bulan Syawal(bulan sebelum bulan Dzul Qa’dah) yang telah terjadi perang Uhud, pada bulan Dzul Qa’dah merupakan bulan masuknya haji, oleh karenanya kaum muslimin yang hendak melaksanakan haji telah berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan umrah atau hajinya, saat ini kaum muslimin dari seluruh dunia memasuki kota Madinah dan Mekkah sebagai dua kota suci umat Islam.

Sama halnya dengan peristiwa peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal, pada bulan Dzul Qa’dah juga memiliki sejarah dan peristiwa penting yang layak untuk diketahui oleh kita-kita kaum muslimin.

Pada masa Rasulullah melaksanakan ibadah umrah terjadi perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah.

Peristiwa Penting di bulan Dzul Qa’dah

 1. Umrah Rasulullah selalu dilaksanakan pada bulan Dzul Qa’dah, beliau melaksanakan umrah sebanyak empat kali yang bersamaan dengan hajinya, antara lain umrah Hudaibiyah (6H), umrah Qada’ (7H), umrah Jiranah (8H), dan umrah dengan haji Wada’.
 2. Abu Tholib wafat pada awal bulan ini, ketika Rasulullah bersama dengan pengikutnya keluar dari pengisolasian kaumnya.
 3. Rasulullah menunjukkan kepada para qabilah pada musim haji dan menemui mereka (tahun 11 kenabian)yang datang ke Mekkah dan Bani Khazraj di Aqabah mereka masuk Islam dan berbai’at kepadanya, berjanji untuk setia dan senasib sepenanggungan dalam suka dan duka dan berjanji untuk menyeru kaumnya di Madinah.
 4. Pada tahun berikutnya, terjadi Baiat Aqabah 1 (12 kenabian), dimana Rasulullah telah menepai janjinya pada musim itu kepada 12 orang laki-laki dari kaum Anshor. 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Dan Rasulullah mengutus Musha’b bin Umair bersama Abdullah bin Ummu Maktum ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran di kota baru.
 5. Perang Bani Quraidzah, dari suku Yahudi (5H), perang ini terjadi setelah perang Khndaq, sebelum Rasulullah melepaskan baju perangnya.
 6. Abu Musa al-Asya’ri, Muadz bin Jabal di utus ke Yaman (10H)
 7. Nabi melaksanakan Hajo Wada’
 8. Peristiwa al-Farad (yakni perkemahan di Syam, Irak dan jazirah), pada saat itu pasukan Romawi dan Persia, suku-suku Tagleb, alat pelempar dan macan, mereka semua di serang oleh Khalid bin Walid dan mereka banyak mati terbunuh (12H/634)
 9. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Khalifah (37H)
 10. Wafatnya Syeikhul Islam Ibnu Taymiyah (72 H /27/9/1328)
 11. Perang Malazkard (26/8/1071 M) dimana kaum muslimin Saljuk di bawah pimpinan Alp Arselan berhasil merebut kota suci dari Kaisar Romanus. Disinilah kemenagnan kaum muslimin dengan menghapuskan kekuasaan Byzantium dan kemudian mendirikan kerajaan Islam di Asia kecil.

 

Sumber : desacilembu.com

(Visited 839 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.